Lekki olej opałowy LOTOS RED

Produkt:

„Lekki olej opałowy LOTOS RED 0,1 powstał w najlepszych na świecie laboratoriach, a przy jego tworzeniu wykorzystano najnowsze osiągnięcia przemysłu naftowego. Olej spełnia wymagania w zakresie parametrów jakościowych wynikających z norm DIN 51603-1 oraz PN-C-96024, a gwarancją ich zapewnienia jest ciągły nadzór, wynikający z wdrożonych wymagań zarządzania jakością, zgodnych z normą ISO 9001 w ramach funkcjonującego w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (obejmującego również, oprócz ISO 9001, wymagania norm ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska, a także ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa pracy”

Umowa:

Umowa, na podstawie której realizujemy państwu sprzedaż paliw białych oraz oleju napędowego do celów opałowych, dystrybuowanych przez Aramco Fuels Poland Sp. z o.o., zawarta jest z firmą Aramco Fuels Poland Sp. z o.o..

Producent:

Producentem oleju napędowego do celów opałowych, dystrybuowanego przez firmę Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. jest Rafineria Gdańska Sp. z o.o..

   Przeznaczenie produktu  i normy:

„Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED charakteryzuje się  niską  zawartością siarki < 0,1 % i jest przeznaczony wyłącznie do celów opałowych. Produkt spełnia wymagania normy: DIN 51603-1 oraz PN-C-96024:2020 dla gatunku L-1. Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED oznaczony jest kodem CN: 2710 19 47 ”