SPRZEDAŻ HURTOWA Z ODBIOREM WŁASNYM

Umożliwiamy zakup paliwa na wybranych bazach paliwowych w całej Polsce.

Dyrektor – Sławomir Pałka tel. 605-789-410

Dane niezbędne do zamówienia paliwa z odbiorem własnym:

• Imię i nazwisko kierowcy

• PESEL kierowcy

• Seria i Nr dowodu osobistego kierowcy

• Numer rejestracyjny pojazdu lub zestawu pojazdu

Petro-Lawa autoryzowany sprzedawca „Lekki olej opałowy 0,1 powstał w najlepszych na świecie laboratoriach, a przy jego tworzeniu wykorzystano najnowsze osiągnięcia przemysłu naftowego. Olej spełnia wymagania w zakresie parametrów jakościowych wynikających z norm DIN 51603-1 oraz PN-C-96024, a gwarancją ich zapewnienia jest ciągły nadzór, wynikający z wdrożonych wymagań zarządzania jakością, zgodnych z normą ISO 9001 w ramach funkcjonującego w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (obejmującego również, oprócz ISO 9001, wymagania norm ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska, a także ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa pracy).

FORMULARZ ZAMÓWIENIA